Svět je kouzelná hra energií 1.-3. díl

Název knihy napovídá, že svět není jen to, co vidíme. Realita života má mnoho vrstev a není všechno jak se zdá být. Naopak to důležité je oku neviditelné. Skutečné procesy vztahů, tělesného a duševního zdraví, probíhají na nevědomé úrovni. Odkrýt je a pracovat s nimi je skutečně kouzelná hra s energiemi.

Od chvíle, co se mi začínaly otevírat kanály pro komunikaci se svým vyšším já, s dalšími bytostmi a našla jsem cestu k univerzální pravdě, zaznamenávala jsem si pro mě tolik objevné a krásné myšlenky. Cítila jsem, že všechno potvrzuje mé nejniternější pocity a že se nemám bát otevřít lásce a veřejně se k tomu přiznat. Kniha vznikla z hluboké potřeby sdílet laskavé a pravdivé myšlenky a zároveň ukázat, jak lze zobrazit život jako energetické procesy, které denně prožíváme.

Přirozeným vývojem jsem se stala terapeutkou a šiřitelkou metody, která sice vychází z automatické kresby, ale dokáže ovlivnit všechny oblasti života spolu se změnou myšlení. V té době jsem začala provádět rozbor energií systematicky a tento systém je v knize popsán. Zároveň je doplněn dalšími inspirujícími myšlenkami, které ke mně přicházely přímo, nebo přes jiné autory.

Původně jsem měla v plánu napsat jednoduchý manuál pro účastníky kurzů, který by jim blíže ukázal postupy rozboru a práce s energiemi. Něco jako kuchařku. Nemohla jsem však vynechat témata, s nimiž se setkávám nejčastěji, takže se kniha rozrostla o řadu textů, které mají ukázat vzájemné souvislosti mezi tím, co je uvnitř lidského nitra a jak se toto nitro projevuje venku v běžném životě.

Čtenáři mi napsali:

Mám pocit, že právě tuhle knihu jsem si právě teď potřebovala přečíst. Mluví mi z duše.. Možná proto, že je taková "lidská", když ji čtu, připadá mi, že moudrost, která z ní ke mně promlouvá, je mi velmi srozumitelná a blízká.

Jana Švanygová

Ta kniha je v psaném textu mnohem hlubší, takže ji nyní musím číst jako Bibli, po jednotlivých větách a stále se k nim vracet. Ty věty mě pak katapultují do mého vlastního neprobádaného prostoru, s kterým se musím obeznámit. Z toho důvodu postupuji velmi pomalu a rozumím tomu, že to tak má být.

Miroslav Teplík

Každý den jsem znovu fascinována četbou Vaší knihy. Je v ní všechno, co jsem postupně zjišťovala z různých knih, kurzů a vlastních zkušeností. Jen se zatím trochu obávám pustit se do praxe, jsem jen teoretik.

Petra Zmátlová